Autismevriendelijkheid bestaat voor 90% uit duidelijkheid en voorspelbaarheid.
De overige 10% is gewone vriendelijkheid.

Autisme* heeft al snel een negatieve klank. Veel mensen denken meteen aan drukte, problemen en maken een beeld van moeilijk opvoedbare kinderen. En ja, een kind met autisme doet een bijzonder beroep op zijn ouders. Want er zijn veel uitdagingen te overwinnen. En wellicht de grootste uitdaging vormt de omgeving die vaak wel weet hoe het betreffend kind op te voeden!

Waar kinderen zich normaal gesproken automatisch en ongemerkt ontwikkelen, verloopt dit bij kinderen met autisme met de nodige hiaten. Doordat de prikkelverwerking anders is, komt informatie anders binnen bij deze kinderen en loopt de verwerking in de hersenen ook anders. Onbegrip is nog maar een klein bijverschijnsel.

Omdat autisme niet over gaat, kun je daar niets aan veranderen. Dat betekent dat de coachingsvraag meestal is gericht op “Hoe om te gaan met”. Wil je hier echt vooruitgang in boeken zijn zowel de ouders als het kind nodig. Tijdens de begeleiding is contact met de ouders dan ook een vereiste.

Voor ouders is het belangrijk om te weten welke gevolgen het autisme voor hun kind heeft. Hierdoor leer je als ouder anders naar je kind te kijken en leer je hoe je tegemoet kunt komen aan de behoefte aan structuur, duidelijkheid en veiligheid.
Belangrijk in het traject is om vooral te kijken naar wat er goed gaat, waar het kind goed in is en waar hij blij van wordt. Dit levert positieve energie op welke goed te gebruiken is in het begeleidingstraject.

 

 

De focus van de begeleiding ligt op het positief leren omgaan met jezelf en elkaar. We gaan samen op zoek naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen van het autisme. Autisme is individueel bepaald en vraagt dus ook om een individuele benadering. Hiervoor geldt dus

Loopt u vast in het omgaan met Autisme, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Samen kunnen we veel!

 * Met autisme wordt bedoeld de diagnoses: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS.