Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen met een bepaalde dan wel onbepaalde problematiek of hulpvraag. Dat kan zijn op het gebied van opvoeding, leren, gedrag, of op sociaal-emotioneel vlak.

Kindercoaching gaat uit van de mogelijkheden van het kind en niet van de problemen die het kind of de omgeving van het kind ervaart. Stempels en diagnoses zijn niet het uitgangspunt van de kindercoach.

Kindercoaching is het begeleiden van het kind naar het ontdekken, bewustworden en inzetten van de eigen kwaliteiten en talenten zodat er een positieve verandering plaatsvindt en het kind kan werken aan een oplossing. Vanzelfsprekend worden in het traject de ouders geïnformeerd en krijgen zij adviezen, zodat de naaste omgeving van het kind mee kan helpen bij de ontwikkeling.

Kindercoaching is geen therapie. Een kindercoach helpt enkel het kind de oplossing in zichzelf te zoeken en te vinden om weer verder te kunnen. Kindercoaching van Gigafijn is bedoeld voor kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar.